LEX logo
Zpět na slovník
kombinovaná zbraň
Definice:

Lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi, hlavně mají různý vývrt.

Překlad:
EN: combination gun
K  CS 

Základní pojmy

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...