LEX logo
Zpět na slovník
napínat (bicí ústrojí)
Překlad:
en: cock
N  CS