LEX logo
Zpět na slovník
obojetnice
Definice:

Dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.

Překlad:
EN: cape gun
DE: Doppelbüchsflinte
FR: arme à deux coups : 1 canon rayé et 1 canon lisse : juxta-posés
RU: двухствольное ружье горизонтальное, один ствол обычный и один нарезной
ES: arma de dos cañónes mixtos yuxtapuestos
IT: arma a due canne misti. - giustapposti
O  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...