LEX logo
Zpět na slovník
kulový troják
Definice:

Dlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi.

Překlad:
EN: three barrel rifle, drilling
DE: Drillingbüchse, Kugeldrilling
FR: carabine à trois coups : 3 canons rayés
RU: трехствольный штуцер
ES: carabinade tres cañónes
IT: carabina a tre canne
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...