LEX logo
Zpět na slovník
kroužek
Překlad:
EN: adjusting ring
DE: Verstellring
FR: tourelle de réglage
RU: кольцо
ES: torreta
IT: torretta
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...