LEX logo
Zpět na slovník
krk pažby
Překlad:
EN: grip of butt, hand of butt, small of butt
DE: Kolbenhels
FR: cou de la crosse
RU: шейка локк
ES: cuelle de la culata
IT: collo di calcio
K  CS 

Slang

Někdy též jako "šeďák". Slangové označení pro formulář "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu zbraně", kteréžto je odvozeno od jeho typické šedé barvy. Tato listina/formulář se předkládá vždy na místně příslušném Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR při přihlášení nebo...