LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Martina Týblová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 21.10.2013

Dobrý den,

dovoluji si Vám zaslat odpovědi na otázky, se kterými jste se obrátil na TOP 09.

V případě jakýchkoli doplňujících otázek se na mne neváhejte obrátit.

Přeji krásný den!

S pozdravem

Martina Týblová

tisková mluvčí

OTÁZKY OHLEDNĚ PRÁVA ZÁKONA DBALÝCH OBČANŮ VLASTNIT STŘELNOU ZBRAŇ:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Důslednou prací Policie ČR a Městské policie. Chceme dostat co nejvíce policistů do přímého výkonu služby.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Tyto podmínky již existují v platné právní legislativě. Výklad soudních rozhodnutí nám nepřísluší hodnotit. Novelu zákona v této věci neplánujeme.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Neplánujeme zpřísnění podmínek.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Pokud je prokazatelně jasné, že útočník byl napaden v sebeobraně, měl by všechna rizika nést především samotný útočník. Šikana nesmí býti přípustná.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Tyto prvky jsou uvedeny v našem právním řádu. Institut krajní nouze a nutné obrany. Otázkou zůstává jestli se soudní rozhodnutí odebírají v těchto případech správným směrem.

Zbojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

• minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

• bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního

úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti

činu)

• žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

• žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

• žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se Zbraní

• psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

• prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

• prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Nehodláme posilovat bezpečnostní politiku státu soukromými držiteli palných zbraní. Tato země má s nimi neblahé zkušenosti. Bezpečnostní politiku musí řešit složky k tomu zřízené.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Ano

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Jsme pro systém, ve kterém nebude zbytečně popotahován ani policista ani obránce před útočníkem.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Policii by mělo být umožněno zkoumat a vyšetřovat veliké hospodářské a korupční kauzy. To se díky této vládě podařilo.

Martina Týblová

tisková mluvčí

TOP 09 | Újezd 450/40 | 118 00 Praha 1

Tel: 725 818 855

www.top09.cz

www.facebook.com/top09cz

Pokud zvítězí pravdivý názor, je to tím, že se hodil těm, co umí lépe lhát.

SINCITYMAN

Monitoring médií

  • 12.04.2024 Vrah se před střelbou skrýval desítky minut na fakultě. Doma se předtím stihl „posilnit“ tvrdým alkoholem
  • 08.04.2024 Slováky ohrožují medvědi. A co naši „hodní“ vlci?
  • 07.04.2024 Ten, kdo má moc
  • 07.04.2024 Jsou osamělí střelci opravdu šílení?
  • 06.04.2024 Jak jsem se stal vojákem v Gaze. Čech o službě v izraelské armádě i jejích slabinách
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]