Nacházíte se v: Sdružení LEX / Aktuality strelci / Zákaz EFMJ Upozornění občanům

Zákaz EFMJ – Upozornění občanům

Policejní prezidium ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen ředitelství služby) vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu dle ustanovení § 74 odstavec 2 a) zákona č. 119/2002 Sb.,o střelných zbraních a střelivu. V rámci své kontrolní činnosti zjistilo, že se na českém trhu prodává pistolové střelivo se střelou EFMJ, výrobce FEDERAL CARTRIDGE CO, USA.

Vyrábí se střelivo se vyrábí v různých provedeních a rážích ?

Obrázek

Pistolový náboj Premium Tactical ráže 40 S&W se střelou 10,69 g EFMJ,Premium Tactical ráže 9 mm Luger se střelou 8,04 g EFMJ, PremiumTactical ráže 45 Auto se střelou 12, 96 g EFMJ, Premium PersonalDefence ráže 40 S&W se střelou 8,75 g EFMJ, Premium Personal Defenceráže 9 mm Luger se střelou 6,8 g EFMJ, Premium Personal Defence ráže
45 Auto se střelou 10, 69 g EFMJ.

Ředitelství služby nechalo střelivo dne 17. 6. 2009 zařadit dokategorie zbraní a střeliva ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č.119/2002 Sb. Dne 15.7.2009 vydal Český úřad pro zkoušení zbraní astřeliva Rozhodnutí č. 92-03485-09 o zařazení předmětného střeliva do zakázaného střeliva  kategorie A. Rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí lhůty 15 dnů od jeho vydání. Držitelé výše uvedeného střeliva, nemají-li vyjímku, mohou naplnit skutkovou podstatu
trestného činu nedovolené ozbrojování.

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o. s. byla o této skutečnosti informována.

kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíkovápublikováno: 5.8.2009 | vložil: Tomáš Trávníček
© 2012 - copyright LEX o.s.   |
Created by