Nacházíte se v: Sdružení LEX / Aktuality strelci / Počet držitelů zbrojních průkazů a zbraní k 30.6.2013

Počet držitelů zbrojních průkazů a zbraní k 30.6.2013

Podle statistik policejního prezídia ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, bylo ke dni 30.6.2013 evidováno celkem 306 815 držitelů zbrojních průkazů, což je o 1 121 osob méně, než na začátku roku.

Tabulka: Počty držitelů zbrojních průkazů podle skupin oprávnění

  Zbrojní průkazy
Celkem
skupina A
ke sběratelským účelům
skupina B
ke sportovním účelům
skupina C
k loveckým účelům
skupina D
k výkonu zaměstnání nebo povolání
skupina E
k ochraně života, zdraví nebo majetku
30.12.2012 306 815 82 572 134 546 105 274 62 889 230 648
30.6.2013 305 694 83 157 135 003 104 949 62 449 229 895

Pozn: Jedna osoba (držitel zbrojního průkazu) může být držitelem více skupin oprávnění současně.

Počet registrovaných střelných zbraní u držitelů zbrojních průkazů se naopak trvale zvyšuje. Ke dni 30.6.2013 to bylo celkem 728 476 registrovaných zbraní, což je o 7 422 zbraní více, než na začátku roku.

Tabulka: Počty střelných zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů

  Registrované zbraně
Celkem
kategorie A
zbraně zakázané
kategorie B
zbraně na povolení
kategorie C
zbraně na ohlášení
31.12.2012 721 054 990 300 650 419 414
30.6.2013 728 476 945 305 551 421 980

Další informace viz.: Přehled a grafy počtu držitelů zbrojních průkazů a registrovaných zbraní za roky 2003 – 2012.


Zdroj dat: Policejní prezidium ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiálpublikováno: 11.8.2013 | vložil: Jiří Šimek
© 2012 - copyright LEX o.s.   |
Created by